AVALEHT 2018-08-27T13:50:10+00:00
Loading...

Telli targalt

Oled tellimas tarkvara?
Kas oled teadlik peamistest probleemidest, raskustest ja vigadest, mis arendusprojekti tellides võivad ette tulla?
Tõenäoliselt soovid, et Su tellitav tarkvara oleks turvaline ning lisaks ettevõttele maksimummääral väärtust?
Saame kokku ja räägime.
Esimene konsultatsioon on tasuta.

Võta ühendust

Tarkvaraarendus

Pakume tarkvaraarendust ja konsultatsioone agiilsete meetodite ja parimate praktikate alusel. Tarkvara peamine eesmärk on toetada ettevõtet tema eesmärkide saavutamisel. Enamasti on ettevõtete peamiseks eesmärgiks kasumi teenimine ning siin saab tarkvara palju ära teha –  efektiivistades protsesse ja vähendades ressursivajadust (tööjõud, raha, aeg). Samal ajal on oluline pidada sammu ajaga, konkurentidega, turvariskidega. Tarkvaraalased võimalused uuenevad pidevalt, kaasaegne tarkvara võib anda märkimisväärse konkurentsieelise.
Samuti võtame iseenesestmõistetavana, et kõik, k.a. ettevõtte vajadused muutuvad ajas.
Seepärast peavad tarkvaraarenduspartner ja tarkvara olema valmis pidevaks arenguks.
Meie oleme – oleme agiilsed.
Saame kokku.
Esimene konsultatsioon on tasuta.

Võta ühendust

Tarkvaraalane konsultatsioon

On Sul tooteidee, kuid vajad arendajat või professionaalset kõrvaltvaataja pilku? Soovid tarkvara, mis suurendaks tootlikkust, hoiaks kokku kulusid ja automatiseeriks protsessse? Soovid teist arvamust arenduse mahuhinnangute, arenduslepingute või parimate koostööpraktikate kohta? Sul on vana koodibaas, mille suhtes ei ole kindel, kas seda edasi arendada või teha uus?
Tule ja me anname nõu.

Võta ühendust

Koodi ülevaatus

Soovid kindlust, et Sinu äsjaarendatud tarkvara lähtekood vastab kvaliteedistandarditele? Soovid teist arvamust arenduse mahuhinnangute kohta? Sul on vana koodibaas, mille suhtes ei ole kindel, kas seda edasi arendada või teha uus? Hea meelega teostame lähtekoodile ülevaatust, otsides sealt potentsiaalseid kvaliteedi- ja turvaprobleeme. Konfidentsiaalsus on tagatud.

Võta ühendust

Meie kliendid

Oleme teostanud projekte suurtele era- ja riigiettevõtetele nii Balti riikides kui ka Skandinaavias ja mujal. Kõik meie teostatud projektid on tänaseni aktiivselt kasutuses.  

“Meile meeldib AgileWorks´i paindlikkus – selle asemel, et öelda, et midagi ei saa teha, mõtleb meeskond probleemide lahendamiseks välja uusi võimalusi. AgileWorks esindab teistsugust töökultuuri. ”

TOOMAS MATTSON
Riigikontroll, kommunikatsioonijuht

“AgileWorks´i poolt kasututav agiilne lähenemine tähendab, et kogu arendusprotsess on kliendi jaoks läbipaistev, jälgitav ning samal ajal arvestab kliendi ärilisi vajadusi. Need on põhjused, miks meie koostöö on seni olnud edukas.”

SILVA LILL
PLM Grupp Rootsi haru, turundusjuht

DigiDoc äpp

DigiDoc äpp on esimene Windows Store´i äpp mis võimaldab allkirjastada ja avada allkirjastatud dokumente BDOC 2.1 ja DigiDoc 1.3 formaadis. Äpp on Windows Store´st tasuta allalaetav ja kasutatav ning selle arendasid AgileWorksi tarkvaraarendajad põhjusel, et seda veel polnud, kuid äriolukorras on dokumentide kiire allkirjastamise vajadus sage. Äpp on osutunud kasutajate seas populaarseks omades Windows Store´s 4,5 tärnilist hinnangut ning pälvides Microsoftilt tiitli Nädala Äpp.
Loe rohkem

ELRON

Elroni piletimüügisüsteemi arendus ja haldus. Piletimüügisüsteem võimaldab osta pileteid nii veebist kui ka offline´s rongist (PDA seadmest). Pakub ka raportite loomise võimalust. Kasutatud tehnoloogiad: ASP.NET MVC, WinCE.

Opiq

Opiq on e-õppe keskkond mis koondab endas kõik vajaliku õpilasele, lapsevanemale, õpetajale ja ka iseõppijale, muutes õppeprotsessi tänapäevasemaks, mugavamaks, efektiivsemaks. Avita kirjastusele kuuluv Opiq e-õppekeskkond koondab endas õppematerjalid, töövihikud, päeviku, hindamis- ja tagasisidekeskkonnad. Opiq on kasutatav kõigil platvormidel k.a. tahvel ja mobiiltelefon, mis tähendab, et raske koolikoti või parandamata vihikute virna võib koju jätta.
Loe rohkem

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Elektroonilise veoselehe platvormi loomine nii tahvli- kui mobiilirakendusena. Võimaldab Eesti pudumüüjatel, transportijatel ja ostjatel asendada kohustuslik paberveoseleht digitaalsega, võimaldab lisada ja jälgida veetava koorma andmed reaalajas nii internetiga kui ka internetita piirkondades.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit


Loe rohkem

Rahandusministeerium

Avaandmete süsteemi Riigipilv arendus, et võimaldada läbipaistvust ja ligipääsu andmetele kohalike omavalitsuste eelarvetele ja kulutustele. Igal kodanikul on võimalik neile andmetele vabalt ligi pääseda, platvormi kasutavad ajakirjanikud, analüütikud jm.

Rahandusministeerium


Loe rohkem

PLM Group

PLM Grupi teenuste arendus ja haldus.

PLM Group


Loe rohkem

Tartu Ülikooli Kliinikum

Microsoft Outlook plugina loomine ja integreerimine dokumendihaldussüsteemiga, et võimalikult kompaktselt ja süsteemselt salvestada e-maile ja lisatud dokumente.

Tartu Ülikooli Kliinikum


Loe rohkem

Tallinna Vesi

Tallinna Vee iseteenindussüsteemi arendus, integreerimine Navision back end süsteemiga ning haldus.

Tallinna Vesi


Loe rohkem

Riigikontroll

Riigikontrolli välisveebi ja mobiiliveebi arendus ja haldus DotNet Nuke raamistikul ning digitaalse arhiveerimissüsteemiga integreerimine.

Riigikontroll


Loe rohkem

Eesti Standardikeskus

Eesti standardite juhtimise süsteemi arendus ja haldus. E-poe platvormi arendus. Standardite süsteemi integreerimine teiste rahvusvaheliste standardite juhtimise süsteemidega ISO, ETSI, CEN, CLC.

Eesti Standardikeskus


Loe rohkem

Meie väärtused

AgileWorks AS on kaasaegne ja ambitsioonikas tarkvaraarendusettevõte, mis juhindub agiilsetest põhimõtetest.

 • Agiilne
 • Paindlik
 • Professionaalne
 • Eesmärgipärane
 • Efektiivne
 • Vastutustundlik
 • Kirglik
 • Põhjalik
 • Kogenud
 • Kaasav
 • Kiire
 • Kaasaegne
 • Kirglik
 • Läbipaistev

Agiilne tarkvaraarendus

Agiilne arendus erineb traditsioonilisest selle poolest, et see põhineb lühikestel arendustsüklitel. Iga lühikese arendustsükli tulemus on töötav osa terviklahendusest, mille klient saab koheselt kätte ning juba kasutama hakata. Veebipõhine projektijuhtimissüsteem võimaldab kliendil kiirelt, mugavalt ja igal ajal jälgida progressi, anda tagasisidet ning esitada lisanõudeid või muudatusettepanekuid. Tulemuseks on, et riskid on minimeeritud, hoitakse kokku ressursse (aega, raha), kogu arendusprotsess on läbipaistev ning kliendi ärivajadusi arvestav.

Üks peamisi eeliseid agiilse tarkvaraarenduse juures on see, et agiilsed arendusmeeskonnad toodavad tulemusi palju kiiremini. Agiilses arendusprojektis tarnitakse funktsionaalsust keskmiselt 30-40% kiiremini kui traditsioonilises arenduses ning klient saab tulemust kohe kasutama hakata. Seetõttu nimetatakse agiilset arendusprojekti sageli ka „isefinantseerivaks projektiks”.

AgileWorksi meeskond

AgileWorksi tegevusi juhivad ning ettevõtet omavad sama valdkonna inimesed e. arendajad, mistõttu huvi teenuse kvaliteedi ja kliendiprojektide õnnestumise vastu on seda suurem. Meil on selge arusaam sellest, mis rõõme ja raskusi võib ühe ettevõtte omamine, juhtimine, arendamine kaasa tuua, mida vältida ja mida teha, et asjad sujuksid edukalt.

Meie meeskond koosneb kogenud tarkvaraarendajatest. Kõigil arendajatel on erialane kõrgharidus ja aastatepikkused kogemused infosüsteemide arendamises nii era- kui riigiettevõtetele Eestis ja välismaal.

Agiilsete põhimõtete ja väärtuste rakendamine tarkvaraarenduses nõuab arendajatelt rohkem kui lihtsalt programmeerimisoskust. Agiilsed arendajad peavad suutma ajaga ja uuendustega kaasas käia, olema kohanemisvõimelised, muutusi/arengut tervitavad, multifunktsionaalsed, tulemustele orienteeritud, omama head suhtlusoskust ja meeskonnatöö võimet.

“Miks eelistada agiilset arendust traditsioonilisele arendusele?
Agiilse lähenemise aluseks on pidev ja kiire mõlemapoolne infovahetus ning tulemuste tarne. Klient saab iga lühikese perioodi tagant jupi arendatud tarkvarast kätte, et seda juba kasutama hakata, mis omakorda võimaldab tal anda arendusmeeskonnale tagasisidet muudatusvajaduste või järgmiste vajalike arenduste kohta õigeaegselt.
Agiilse arenduse eelised on ka automaattestid ja test driven development e. testide kirjutamine juba enne arendama hakkamist.
Kõik see kokku tagab, et tarkvara on loodud korrektselt, võimalikult kuluefektiivselt ning tulemus vastab kliendi reaalsetele ärivajadustele.”

ARNI LEIBOVITŠ
Juhtivarendaja / Juhatuse liige

“Üks peamine erinevus agiilse ja traditsioonilise arenduse vahel on see, et agiilne arendus tervitab muudatusi ja pidevat arengut. Maailm muutub, ärieesmärgid muutuvad – samamoodi peab meie tarkvara olema valmis muutuma ja arenema igal ajal.”

KAREL GOLBERG
Juhtivarendaja / Juhatuse liige

Sertifikaadid ja programmeerimiskeeled

Võta meiega ühendust

Erika 14, 2 korrus / Tallinn, Harjumaa, 10416, Eesti
+372 5694 3001

info@agileworks.eu

Meie kontor asub Arsenali Keskuses.
Sissepääs asub A-korpuse sildi juures (sissepääs nr 2), kaardil märgitud AgileWorks´i logoga.

Sisenemiseks kasuta fonolukku (nr 204, seejärel roheline nupp). Seejärel tulge trepist üles ja üle katuse.

Võta ühendust