Agiilne tarkvaraarendus

Oleme tarkvaraarendusettevõte, kelle põhirõhk on kvaliteedil, mitte kvantiteedil. Meiega on tagatud tarkvara turvalisus ja jätkusuutlikkus. Olles agiilsed, tarnime me tulemusi keskmisest kiiremini.

Teenused

Analüüs

Ärianalüüs

Ärianalüüs aitab kaardistada ettevõtte protsessid. Kogutud info põhjal koostame joonised, mis aitavad tuvastada kitsaskohad protsessides ja selgitada ärivajadused. Pakume välja tehnoloogilised lahendused uueks süsteemi ülesehituseks.

Süsteemianalüüs

Eduka tarkvaraarenduse eelduseks on täpne ja hästi koostatud ülesandepüstitus. Süsteemianalüüsi tulemusena määratleme loodava funktsionaalsuse nõuded ja kirjelduse kasutuslugudena. Meil on kompetents menetlus- ja iseteenindussüsteemide, logistika ning x-tee lahenduste alal.

Tarkvaraarendus

Valmiva tarkvara oluliseks nõudeks on vastavus kliendi vajadustele antud hetkel. Ettevõtjatena teame, et ärilised vajadused on pidevas muutumises. Seetõttu arendame tarkvara agiilselt: tervitame vajalikke muudatusi; tarkvaraarendus ja projektijuhtimine on läbi keskkondade jälgitav; koostöö on paindlik, proaktiivne, efektiivne, kiire.

Koodiülevaatus

Teostame lähtekoodi ülevaatust kliendi olemasolevale või ka pooleli olevale tarkvarale, et tuvastada võimalikke kvaliteedi- ja turvalisuse probleeme ning anda parimat nõu või tagada nende likvideerimine. Vaatame ka, kui jätkusuutlik tarkvara on, kas seda on võimalik vajadusel teistel arendajatel edasi arendada või muuta. Konfidentsiaalsus on garanteeritud.

Konsultatsioon

Sul on tooteidee, kuid vajad sellele tarkvaraarendaja professionaalset tagasisidet? Soovid nõu, kuidas arendajaga kokkuleppeid sõlmida ja mida kindlasti mitte teha? Vajad tarkvara, mis suurendaks tootlikkust ja vähendaks kulusid? Soovid teist arvamust vanale koodibaasile, hinnapakkumisele või arenduslepingule? Küsi julgelt!

Disain

Pakume tarkvara terviklahendust, mille üheks osaks on disain. Põhjalik ja läbimõeldud kasutajakogemus ning kasutajaliidese disain on üheks oluliseks osaks arendusest.

Sander Priivits

Sander Priivits, Sourcify OÜ kaasasutaja ja müügijuht

Koostöös AgileWorksiga pakub Sourcify täna maailma suurimatele ekspedeerimisettevõtetele platvormi straategilise hinnapäringute (RFQ) halduseks. Nagu meie kliendid meile ise ütlevad, siis me lihtsalt ei arenda ega vii ellu nende vajadusi, vaid AgileWorksi puhul on tegemist strateegilise partneriga, kes mõtleb kaasa ning tihti jõuame arendusprotsessi lõpuks (võrreldes algse vajadusega) hoopis parema lahenduseni. Agiilne lähenemine tagab ärivajadustele vastava tulemuse ning aitab vältida halbu üllatusi protsessi vältel. AgileWorksi tiimis on meie dialoogipartneriteks oma ala spetsialistid, kellega on hea suhelda ning saame üksteisest väga hästi aru.

Andrek Laanemets

Andrek Laanemets, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse tootejuht

RIKi kogemus AgileWorksi tiimiga oli suurepärane! Koostöö analüütiku, disaineri ja arendajatega sujus hästi. Igas etapis, alates analüüsimisest ja lõpetades nõuete realiseerimisega, süveneti äriloogikasse, arvestati lõppkasutaja vajadustega ja mõeldi kaasa ning tehti omapoolseid ettepanekuid.

Meelis Zujev

Meelis Zujev, Transpordiameti projektijuht

Loodud lahendus ei ole mitte ainult Eesti töökultuuri muutev, vaid julgelt võib väita, et ka Euroopa tasemel suunanäitaja. Partneri osas võib vaid öelda kiidusõnu, sest vaatamata aeglastele vastustele Tellija poolelt AgileWorks jätkas toimetamist agiilsel viisil. Aitäh meeldiva koostöö ning hea tulemuse eest!

Jan Lagast

Jan Lagast, Participium (idlegcy), juhtiv partner

Otsisin ühele meie võtmetootele arendajaid Belgiast ja Eestist. Distantsilt tunduvad kõik arendajad sarnased, kuid üheks olulisemaks faktoriks tarkvaraarendaja valiku juures oli mulle see, et suudetaks äriliselt kaasa mõelda ja ideest aru saada. Enamik ettevõtteid rääkisid vaid iseendast, kuid AgileWorks mõistis koheselt minu äriideed ning täna, olles tarkvara kätte saanud, võin öelda, et minu algne idee on tõepoolest edukalt ellu viidud.

Eero Pank

Eero Pank, Ellington Printing partner ja projektijuht

Meil on olnud väga meeldiv ja sisukas koostöö AgileWorksiga. Nad on olnud väga professionaalsed, võtnud arvesse meie soove ja ärivajadusi. Hindame kõrgelt tiimi oskust kaasa mõelda ning nende kiiret kohanemisvõimet muudatustele.

Olev Tehver

Olev Tehver, Taddy OÜ tegevjuht

Meie koostöö AgileWorksiga oli sujuv. Arendusmeeskond tegi oma tööd professionaalselt ja kiirelt ning nad mõistsid meie kui kliendi soove ja ärivajadusi. AgileWorksi tarkvaraarendajate puhul meeldis meile pidev kommunikatsioon, mis aitas üksteisest paremini aru saada ja edukalt lõpptulemuseni jõuda. Kui on vaja luua efektiivset ja kvaliteetset tarkvara ning soov kaasa rääkida oma toote arendamises, on AgileWorks tarkvaraarenduse meeskond selleks ideaalne partner.

Silva Lill

Silva Lill, PLM Grupp Rootsi haru turundusjuht

AgileWorks’i poolt kasutatav agiilne lähenemine tähendab, et kogu arendus-protsess on kliendi jaoks läbipaistev, jälgitav ning samal ajal arvestab kliendi ärilisi vajadusi. Need on põhjused, miks meie koostöö on seni olnud edukas.

Toomas Mattson

Toomas Mattson, Riigikontrolli kommunikatsioonijuht

Meile meeldib AgileWorks’i paindlikkus – selle asemel, et öelda, et midagi ei saa teha, mõtleb meeskond probleemide lahendamiseks välja uusi võimalusi. AgileWorks esindab teistsugust töökultuuri.

Arendusprotsess

Idee

Kliendil tekib idee soovitud tootest. Idee arutatakse läbi juhtivarendajaga.

Kasutuslugude koostamine

 1. Toote kõik sel hetkel teada olevad funktsionaalsused pannakse kirja kasutuslugudena ehk kuidas ja mis eesmärgil kasutaja funktsionaalsust kasutada saab.
 2. Kasutuslugudele antakse arendaja poolt hinnang. Siiski jäetakse vabadus projekti jooksul kasutuslugusid muuta, lisada või ära jätta.
 3. Ühtlasi valitakse algavasse arendustsüklisse teostamiseks välja esmavajalikud funktsioonid.

Arendustsükkel

Teostatakse arendustsüklisse valitud kasutuslood. Kliendil on pidev ülevaade (koosolekud, Pivotal, Skype) alustatud, alustamata ja lõpetatud töödest. Kliendi soovitud muudatused teostatakse jooksvalt.

Tsüklilise arenduse eeliseks on see, et klient saab juba tsükli lõpus kätte kasutatava toote osa.

Arendustsükli lõpp

Vaadatakse üle eelmises tsüklis tehtud tööd ja valitakse uued kasutuslood järgmisesse tsüklisse, mis võetakse töösse. Kordub sama tegevus.

Teine arendustsükkel

Teises arendustsüklis täiendatakse esimeses tsüklis valminud toodet uute funktsionaalsustega (valitud kasutuslood).

Kliendil on pidev ülevaade (Koosolekud, Pivotal, Skype) alustatud, alustamata ja lõpetatud töödest. Kliendi soovitud muudatused teostatakse jooksvalt.

Klient saab kätte veelgi rohkemate funktsionaalsustega kasutatava toote.

Visioonile vastav toode

Arenduse lõppedes saab klient kätte visioonile vastava toote.

Või...

Jätk

..sageli soovib klient tootearendusega jätkata, lisades oma esialgsele visioonile uusi ideid ja funktsionaalsusi.

Uued funktsionaalsused

Olemasolevale tootele saab lisada uusi funktsionaalsusi.

Agiilne arendus

Kõrge tootlikkus

Agiilne arendus on efektiivne, kvaliteetne ja kiire. Kõige olulisem on kliendi rahulolu. See eeldab kliendi eesmärkidele vastava tarkvara tarnimist, tehes seda kvaliteetselt ja võimalikult sageli. Klient saab iga paari nädala tagant kätte osa kasutatavat tarkvara ilma, et peaks ära ootama kogu tarkvara valmimist.

Paindlikkus

Kliendi visioon vajalikust tarkvarast võib aja jooksul muutuda vastavalt äri edenemisele. Tervitame vajalikke muudatusi ka tarkvara arendamise faasis. Selleks, et saaksime olla paindlikud, eelistame me projekti algusfaasis kogu mahtu, tähtaega ja eelarvet mitte liiga rangelt ära fikseerida. Vajadusel saame need kokku leppida, kuid see võib takistada arenduse paindlikkust.

Kiirus

Kui asjaga on kiire, siis agiilne arendus sobib ideaalselt. Ideefaasist kuni esimese osa tarneni on võimalik jõuda vaid paari nädalaga. Iga tarnitud osa tarkvarast saab iseseisvalt kasutada ning panna juba tulu teenima. Keskmiselt tarnime tarkvara 30-40% kiiremini kui traditsiooniliste arendusmeetoditega arendavad ettevõtted.

Pidev ülevaade ja tagasiside

Kui kohtumine ei ole võimalik, pole vahemaa takistuseks. Skype ja veebipõhine projektihalduskeskkond võimaldavad kliendil arendustsükleid planeerida, arendusel regulaarselt silma peal hoida, tulemusi testida ning tagasisidet anda.

Lühikesed arendustsüklid

Tarnime tarkvara sageli ehk lühikeste arendustsüklite kaupa, mis üldjuhul on paari nädala pikkused. Iga tarnega saab klient kasutatava osa tarkvarast. Tsüklite kaupa arendus annab kliendile ühtlasi suurepärase võimaluse teha uusi otsuseid selle kohta, mida järgmistes tsüklites muuta või lisada.

Minimaalsed riskid

Meie edu peamiseks mõõdupuuks on kvaliteetne, turvariskideta ja töötav tarkvara. Kui koodi on piisavalt testitud ja kvaliteetselt arendatud, on see jätkusuutlik ning vajadusel edasiarendatav kasvõi teiste sama valdkonna arendajate poolt.

Meie võtmetugevused

Intelligentne otsing
Protsesside automatiseerimine
Pilveteenused
E-õpe
Digitaalne identiteet ja digitaalallkirjad
Logistika- ja transpordisüsteemid
Kalandus- ja merendussüsteemid
Oleme teostanud projekte suurtele era- ja riigiettevõtetele Eestis, Skandinaavias, Belgias, Keenias ja ka mujal maailmas. Kõik meie teostatud projektid on tänaseni aktiivselt kasutuses.

Tehtud tööd

AgileWorks’i omanikest juhtivarendajad on igapäevaselt arendusprojektidesse kaasatud. Olles ühtlasi ettevõtte omanikud, on nende huvi projektide õnnestumisse garanteeritud. Omades ettevõtluskogemust suudame projektides äriliselt kaasa mõelda. Vahel oleme kaasatud juba äriplaani väljakujunemise faasis.

Meeskond

190 kg kohviube kulub aastas
60 kg puuvilju sööme kuus
13 aastat vana on ettevõte
28 on meid kokku

Meeskonda iseloomustab

 • Multifunktsionaalsus
 • Pidev areng
 • Meeskonnatöö
 • Agiilsete praktikate järgimine
 • Kogemused
 • Muutustele reageerimine
 • Tulemustele orienteeritus
Arendaja kontoris tööd tegemas.
Meie tiim.

Väärtused

 • Agiilsus
 • Vastutustundlikkus
 • Kaasavus
 • Paindlikkus
 • Kiirus
 • Läbipaistvus
 • Kirglikkus
 • Põhjalikkus

Hindame inimesi ja nendevahelist suhtlust rohkem kui protsesse ja arendusvahendeid

Hindame töötavat tarkvara rohkem kui kõikehõlmavat dokumentatsiooni

Hindame koostööd kliendiga rohkem kui läbirääkimisi lepingute üle

Hindame reageerimist muutunud oludele rohkem kui algse plaani järgimist

Meie tiim.

Tule liitu meiega

Kas korrektsed koodiread tekitavad Sinus üheaegselt elevust ja kergendust? Oled missioonitundega ja soovid luua kaasaegset ning eesmärgipärast tarkvara? Soovid püsida valdkonna laineharjal läbi pideva enesetäienduse, uusimate võtete, paarisprogrammeerimise ja koodiülevaatuste? Kas Sind kõnetavad järgmised väärtused: kaasaegsus, kogemused, professionaalsus, eesmärkidele orienteeritus, efektiivsus, kaasatus, kiirus, paindlikkus, selgus, läbipaistvus, kirglikkus – agiilsus?

Kontakt

Triinu Kopelmäe Triinu Kopelmäe Büroojuht
Maarit Rei Maarit Rei Personalispetsialist
Karel Golberg Karel Golberg Asutaja ja tegevjuht
Triinu Kopelmäe Triinu Kopelmäe Büroojuht
Maarit Rei Maarit Rei Personalispetsialist
Karel Golberg Karel Golberg Asutaja ja tegevjuht

Võta meiega ühendust

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Telefon: +372 503 7594

Email: info@agileworks.eu

Erika 14, 10416 Tallinn, Arsenali Keskus II korrus

Tulge sissepääs nr 2 juurde, mis asub A-korpuse sildi juures (kõrval Kalamaja Pagar). Sisenemiseks kasutada fonolukku vajutades 204 ja *. Edasi tulge trepist üles ja üle katuse viitade järgi.